top of page

Green Key

Green-key-logo-Nederland.jpg

We zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu en de samenleving en willen zo handelen dat de natuurlijke omgeving ook behouden blijft en beschikbaar is voor toekomstige generaties. Dit doen we door duurzaamheid verder te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten.

Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes en zoeken we een balans tussen mens, planeet en resultaat. Dit is een proces, geen eindbestemming. We zoeken continu naar haalbare stappen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken implementeren we een aantal maatregelen.

bottom of page